Komprimator

Pris avhengig av materiell

Komprimerer søppel papp og papir. Untatt farlig gods som for eksempel, bilbatteri og maling.

Bestill komprimator:

Ditt navn*:

E-post*:

Leveringsadresse*:

Kommentar:

Leveringsdato*:

Hentedato*:

* Obligatorisk innfylling

Du mottar kopi av bestillingen på angitt epostadresse. Vi kontakter deg i løpet av kort tid for å bekrefte bestillingen og levering.

Ved kommunestyrets behandling av budsjett i Halden Kommune for 2016 ble det vedtatt nye priser gjeldende fra februar 2016

Priser oppgitt pr. tonn ekskludert mva.

Næringsavfall blandet**: kr. 1559,-
Impregnert treverk: kr. 1970,-
Trevirke: kr. 706,-
Asbest og eternitt: kr. 1559,-
PCB vinduer: kr. 1200,-
Klorparafin vinduer*: kr. 5105,-
Farlig avfall fra næring: kr. 6000,-
Lettere forurensede masser Kl 1 og 2**: kr. 186,60,-
Lettere forurensede masser Kl 3 og 4**: kr. 228,70,-
Forurensede masser Kl 5: kr. 540,-
EE-avfall/hvitevarer: kr. 0
Papp/papir/plast/drikkekartong/glass: kr. 0
Makulering av papir: kr. 6200,-
Jern og metaller: kr. 166,50,-
Dekk per felg pr stk: kr. 52,-
Campingvogn-tilhenger: kr. 1559,-
Fyllmasser eks betong, sand, jord og sten.: kr. 61,-

*Klorparafinvinduer er produsert fra 1975-1990 og er å anse som farlig avfall.

Følgende skal ikke legges i container for blandet avfall:

  • Matavfall
  • Flytende avfall
  • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
  • EE avfall (dette gjelder alt med ledning)
  • Dekk
  • Rene masser (takstein, fyllmasse, eller betong)
  • Gips