Åpen og lukket container 10m³

Fra 1.165,- eks. mva

10 m³ åpen container: lengde 3,5 mtr x bredde 1,8 mtr x høyde 1,8 mtr.

Bruksområde: Passer til f.eks. tre, metall, blandede restprodukter m.m.

Fra 1.165 eks. mva + avfallsavgift fra Halden kommune samt dagsleie 50,- / månedsleie 310,-. Prisen på kjøring er avhengig av hvor du bor. Se oversikten under om soner og langtidsleie under fanen pris.

Bestill container:

Ditt navn*:

E-post*:

Leveringsadresse*:

Kommentar:

Leveringsdato*:

Hentedato*:

* Obligatorisk innfylling

Du mottar kopi av bestillingen på angitt epostadresse. Vi kontakter deg i løpet av kort tid for å bekrefte bestillingen og levering.

Leie pr virkedag: kr. 50,-
Utover 6 dager blir det månedsleie: kr. 325,-

Soner:
Gruppe 1 (Hov-Øberg-Tistedal-Rahaugen-Svingen-Løkkeberg):
Privat
Utsetting: kr. 475,-
Frakt: kr. 750,-
Transportkost for kun 1 tømming: kr. 1225,-
Bedrift
Utsetting: kr. 445,-
Frakt: kr. 690,-
Transportkost for kun 1 tømming: kr. 1135,-

Gruppe 2 (Svinesund-Sponvika-Grimsenkilen-Høk-Østerbo-Aspedammen-Sannerød-Kruseter-Herrbøkassa-Fagerholt):
Utsetting: kr. 650,-
Frakt: kr. 900,-
Transportkost for kun 1 tømming: kr. 1550,-

Gruppe 3 (Bakke-Prestebakke-Nordere Enningdalen-Skjeberg-Fjeld bru-Osdalen-Degernes-Buer-Torpedalen):
Utsetting: kr. 760,-
Frakt: kr. 1050,-
Transportkost for kun 1 tømming: kr. 1810,-

Gruppe 4 (Sarpsborg-Aremark-Kornsjø-Søndre Enningdalen-Ør):
Utsetting: kr. 860,-
Frakt: kr. 1210,-
Transportkost for kun 1 tømming: kr. 2070,-

Ottetid og Fredrikstad: + kr. 125,- på utsetting og transport
Rakkestad rivning kr. 1725,-

Det tilkommer 25% mva på alle priser.

Ved kommunestyrets behandling av budsjett i Halden Kommune for 2016 ble det vedtatt nye priser gjeldende fra februar 2016

Priser oppgitt pr. tonn ekskludert mva.

Næringsavfall blandet**: kr. 1559,-
Impregnert treverk: kr. 1970,-
Trevirke: kr. 706,-
Asbest og eternitt: kr. 1559,-
PCB vinduer: kr. 1200,-
Klorparafin vinduer*: kr. 5105,-
Farlig avfall fra næring: kr. 6000,-
Lettere forurensede masser Kl 1 og 2**: kr. 186,60,-
Lettere forurensede masser Kl 3 og 4**: kr. 228,70,-
Forurensede masser Kl 5: kr. 540,-
EE-avfall/hvitevarer: kr. 0
Papp/papir/plast/drikkekartong/glass: kr. 0
Makulering av papir: kr. 6200,-
Jern og metaller: kr. 166,50,-
Dekk per felg pr stk: kr. 52,-
Campingvogn-tilhenger: kr. 1559,-
Fyllmasser eks betong, sand, jord og sten.: kr. 61,-

*Klorparafinvinduer er produsert fra 1975-1990 og er å anse som farlig avfall.

Følgende skal ikke legges i container for blandet avfall:

  • Matavfall
  • Flytende avfall
  • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
  • EE avfall (dette gjelder alt med ledning)
  • Dekk
  • Rene masser (takstein, fyllmasse, eller betong)
  • Gips