Åpen og lukket container 30m³

Fra 1.340,- eks. mva

Bruksområde: Passer til f.eks. tre, metall, blandede restprodukter m.m.

Fra 1.340 eks mva + avfallsavgift fra Halden kommune samt dagsleie 100,- / månedsleie 900,-. Prisen på kjøring er avhengig av hvor du bor. Se oversikten under om soner og langtidsleie under fanen pris.

Bestill container:

Ditt navn*:

E-post*:

Leveringsadresse*:

Kommentar:

Leveringsdato*:

Hentedato*:

* Obligatorisk innfylling

Du mottar kopi av bestillingen på angitt epostadresse. Vi kontakter deg i løpet av kort tid for å bekrefte bestillingen og levering.

 

Leie pr dag: 105,-
Leie pr mnd: 945,-

Soner:
Gruppe 1 (Hov-Øberg-Tistedal-Rahaugen-Svingen-Løkkeberg):
Frakt: 900,-
Utsetting: 545,-
Transportkost: 1445,-

Gruppe 2 (Svinesund-Sponvika-Grimsenkilen-Høk-Østerbo-Aspedammen-Sannerød-Kruseter-Herrbøkassa-Fagerholt):
Frakt: 1025,-
Utsetting: 710,-
Transportkost: 1735,-

Gruppe 3 (Bakke-Prestebakke-Nordere Enningdalen-Skjeberg-Fjeld bru-Osdalen-Degernes-Buer-Torpedalen):
Frakt: 1450,-
Utsetting: 830,-
Transportkost: 2280,-

Gruppe 4 (Sarpsborg-Aremark-Kornsjø-Søndre Enningdalen-Ør):
Frakt: 1575,-
Utsetting: 900,-
Transportkost: 2475,-

Ottetid og Fredrikstad: + kr 125,- på utsetting og inndragning
Rakkestad rivning kr. 1725,-

Ved kommunestyrets behandling av budsjett i Halden Kommune for 2016 ble det vedtatt nye priser gjeldende fra februar 2016

Priser oppgitt pr. tonn ekskludert mva.

Næringsavfall blandet**: kr. 1559,-
Impregnert treverk: kr. 1970,-
Trevirke: kr. 706,-
Asbest og eternitt: kr. 1559,-
PCB vinduer: kr. 1200,-
Klorparafin vinduer*: kr. 5105,-
Farlig avfall fra næring: kr. 6000,-
Lettere forurensede masser Kl 1 og 2**: kr. 186,60,-
Lettere forurensede masser Kl 3 og 4**: kr. 228,70,-
Forurensede masser Kl 5: kr. 540,-
EE-avfall/hvitevarer: kr. 0
Papp/papir/plast/drikkekartong/glass: kr. 0
Makulering av papir: kr. 6200,-
Jern og metaller: kr. 166,50,-
Dekk per felg pr stk: kr. 52,-
Campingvogn-tilhenger: kr. 1559,-
Fyllmasser eks betong, sand, jord og sten.: kr. 61,-

*Klorparafinvinduer er produsert fra 1975-1990 og er å anse som farlig avfall.

Følgende skal ikke legges i container for blandet avfall:

  • Matavfall
  • Flytende avfall
  • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
  • EE avfall (dette gjelder alt med ledning)
  • Dekk
  • Rene masser (takstein, fyllmasse, eller betong)
  • Gips