Om oss

Kjært barn har mange navn, så er det også med Halden Lastebilsentral  SA. Tranpsortformidlingen, som var det første navnet, ble stiftet i 1946. Halden Lastebilsentral AL ble stiftet i 1. mars 1962. Fra 16. november 1963 het virksomheten Halden Lastebilsentral og Bilspedition. 1. oktober 1976 ble samarbeidet med Bilspeditionen avsluttet og dagens navn Halden Lastebilsentral AL ble det nye navnet.

Vi holder til i lyse og trivelige kontorer på Svinesundsveien 337, på Sørlifeltet utenfor Halden sentrum kun 2 km fra E6. Halden Lastebilsentral SA disponerer i dag 44 biler.

Vognparken består av søppelcontainerbiler, grusbiler, kranbiler, distribusjonsskapbiler, semitrailere og bil og hengere. Når det gjelder semitrailere har vi både åpne semitrailere, kapellsemitrailer,  fryse- og termotrailere. Vi leier ut egne søppelcontainere, 8 og 10m3.

20 og 30m3 krok-containere leies ut for medlem på sentralen. Han har også små «flak» det vil si slike som det kan trilles eller kjøres rett inn på og comprimatorer. Vi samarbeider med lokale underleverandører som kan levere både grusprodukter og matjord, gravetjenester, følgebiltjenester og fortollingstjenester.

Vi har også biler som går i fast rute Halden – Oslo hver dag med stykkgods.  Via medlemskapet i TS Gods dekker vi det meste av landet.  Ett av medlemmene hos oss har semitrailere som dekker det meste av Europa. Det gjelder både vanlig stykkgods og kjøle-frys varer.

Foretaksnummer: 935 756 030
Halden Lastebilsentral SA
Svinesundsveien 337
Postboks 1051
1788 Halden
Telefon: 69 19 55 50
Mailadresser:
post@haldenlastebilsentral.no
wenche@haldenlastebilsentral.no
leif@haldenlastebilsentral.no
webside: www.haldenlastebilsentral.no
Bankgironr.: 6120.05.04029

Sommer åpningstider
Fra 27.06 til og med 18.08
kl. 08:00 – 15:30